Aylık arşivler: Ocak 2015

lewisv_She Love Me Always

En değerli varlıklarımız, çocuklarımız, sorun yaşadığında ihtiyacımız doğru bilgi, ilgi ve güvendir.

İşte bu amaçla merkezimiz 2003 yılında özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere hizmet vermek amacı ile kurulmuştur.

Amacımız öğrenme yetersizliği olan, yaygın gelişimsel bozukluğu ve bedensel engeli bulunan çocuklarımızın, öz güvenli, sosyal çevrede uygun davranışları sergileyebilen, kendi kendine yeten bireyler olarak gelişmelerini desteklemek ve mevcut potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır.

Bu çerçevede çocuklarımıza bilimsel ilkeler doğrultusunda;

  • Davranış problemlerini gidermeye ve sosyal becerileri  kazandırmaya yönelik programlar hazırlanmakta ve uygulanmakta,
  • Bilişsel ve akademik destek sağlanmakta,
  • Bedensel engeli olan çocuklarımızın gerekli fizyoterapi çalışmaları yapılmakta,
  • Gündelik yaşam ve sosyal- toplumsal yaşam becerileri kazandırılmakta,
  • Öz bakım becerileri ile
  • Gecikmiş dil gelişimleri desteklenmekte,
  • Tuvalet eğitimi kazandırılmakta,
  • İletişim becerileri geliştirilmekte ve
  • Aile eğitim ve destek programları ile ailelerin uygun davranış ve eğitim yöntemlerini benimsemesi sağlanmaktadır.

 

Her yıl genişleyen, mesleki bilgi ve donanımı yüksek, güler yüzlü, deneyimli ve çocuk odaklı  kadromuzla özel çocuklarımız ve onların özel ailelerinin her zaman yanındayız.