Hizmetlerimiz

Merkezimizde yetersizliği olan bireylere ve risk grubunda olan çocuk/bebeklere bireysel eğitim, fizyoterapi ve grup eğitimi verilmektedir.

Merkezimize başvuran çocukların öncelikle tüm gelişim alanlarına yönelik değerlendirmeleri yapılmakta,  rapor işlemlerine yönelik evrak ve bilgiler düzenlenerek yönlendirmeleri yapılmaktadır. Daha sonra bireysel eğitim programları hazırlanarak gelişim hedefleri saptanmaktadır.

Kurumumuzca Milli Eğitim Bakanlığı’nın programlarının yanı sıra çocuğun yaş ve özelliğine göre Portage, Küçük Adımlar ve TEACCH programları, problem davranışlara yönelik davranış değiştirme programları uygulanmakta, dil, dikkat ve akademik becerilerin kazandırılmasına yönelik bilgisayar destekli eğitim programları kullanılmaktadır.

Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerimizin yılda iki kere okulları ziyaret edilerek öğretmenleri ile görüşülmekte, kurumumuz uzmanlarınca çocukların özellikleri ve gelişim hedefleri hakkında bilgi aktarılarak ortak program uygulanması ile işbirliği ve eşgüdüm sağlanmaktadır.

Eğitimde aileye de büyük rol düşmektedir. Yetersizliği olan çocukların eğitiminde ailelerin bilgi ve destek alması oldukça önemlidir.  Bu nedenle merkezimizde belirli aralıklarla aile eğitimi ve destek programlarına yer verilmekte, yasal haklarla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Fizyoterapi programına devam eden öğrencilerimizin ailelerinin seansı izlemesi ve aktif katılımı Occupational_Therapy_2_640x357sağlanmakta, uygulanması gereken egzersizler resimlendirilerek aileye verilmekte, gerekli durumlarda kameradan izlemeleri sağlanmaktadır.

Ayrıca gezi, el becerisi, resim, müzik, öz bakım, iletişim becerileri programları ağırlıklı yarım günlük, tam günlük ve hafta sonu aktivite gruplarımız bulunmaktadır.

Çevre semtlere servisimiz vardır.

4